Wat is Psychologie En Waarom Is Het Zo Belangrijk Om Dit Vak Goed Te Begrijpen Tegenwoordig?

Spread the love
Het woord psychologie komt van het Griekse woord psyche, wat de vitale adem/menselijke ziel betekent (van de Griekse godin Psykhe, de godin van de ziel). De American Psychological Association (APA) definieert psychologie simpelweg als de studie van het menselijk verstand en gedrag.
 • Psychologie omvat alle aspecten van de menselijke ervaring, en de studie van de psychologie omvat alle elementen die betrokken zijn bij het begrijpen van gedrag, en meer in het bijzonder de factoren die gedrag motiveren.

Wat is psychologie eigenlijk?

Psychologie is de studie van mentale processen, gedrag, en de relatie tussen de twee. Mentale processen in de psychologie hebben betrekking op onder andere leren, motivatie, redeneren en emotie. Met andere woorden, de studie van de psychologie houdt in dat men leert hoe mensen denken, voelen, leren, omgaan, waarnemen en begrijpen, alleen of in interactie met andere mensen of de omgeving.
 • Psychologie is zowel een natuurwetenschap die zich bezighoudt met aangeboren factoren en oerdriften die in overeenstemming zijn met de natuurwetten, als een sociale wetenschap die zich bezighoudt met de studie van gedrag, gevoelens en gedachten, en de omgevingsfactoren die daaraan bijdragen.
 • In tegenstelling tot andere disciplines die meestal alleen in het rijk van de fysiek tastbare, psychologie is bezig met gedachten, emoties, herinneringen en percepties, waardoor een uniek niveau van nuance en complexiteit aan psychologische studie, onderzoek en praktijk.
 • Psychologie is een gebied dat het vaakst wordt geassocieerd met counseling en interventie in de geestelijke gezondheidszorg, maar de APA wijst er al snel op dat deze discipline ook een veelzijdige, op onderzoek gebaseerde wetenschap is – de wetenschap van het gedrag, de wetenschap van de cognitie, en de wetenschap van de emotie.

Wat is een psycholoog?

Psychologen zijn wetenschappers, onderzoekers, therapeuten en clinici wiens studie van menselijk gedrag helpt om veel hedendaagse kwesties met betrekking tot interpersoonlijke relaties, volksgezondheid, misdaad en terrorisme, onderwijs, de economie en de gezondheidszorg aan te pakken, om er maar een paar te noemen. Volgens de APA speelt de psychologie een grote rol in de gezondheid, het welzijn en de individuele en organisatorische effectiviteit.
In eenvoudige termen, de huidige psychologen in hun verschillende rollen werken aan:
 • Basis- en toegepast onderzoek uit te voeren
 • Dienen als adviseurs voor gemeenschappen en organisaties
 • Diagnose en behandeling van mensen
 • Leer toekomstige psychologen

Test intelligentie en persoonlijkheid door psychologie

Door het onderzoeken van de relaties tussen hersenfunctie en gedrag, en de omgeving en het gedrag, vinden psychologen manieren om ons begrip van de wereld om ons heen te verbeteren. Psychologen leveren een zeer reële en meetbare bijdrage aan de hedendaagse samenleving:
 • Volksgezondheidsorganisaties gebruiken nu psychologische onderzoeksinstrumenten om volksgezondheidsprogramma’s, -beleid en -organisaties te beoordelen en zo hun effectiviteit te verbeteren.
 • Dokters en psychologen hebben nu een beter begrip van de unieke behoeften op het gebied van de geestelijke gezondheid van de soldaten, veteranen en hun gezinnen in ons land.
 • De federale overheid heeft waardevol inzicht kunnen krijgen in terroristische dreigingen vanuit een sociaal en gedragswetenschappelijk perspectief om strategieën te formuleren om risico’s te beperken.