Welke onderwerpen kunnen bijdragen aan een gezonde psychologische ontwikkeling?

Spread the love

Volgens Dr. Seligman helpen sterke en positieve emoties in moeilijke tijden de mensen erdoorheen. Seligman definieert een “goed leven” door consequent gebruik te maken van eigen krachten. Werk, leiderschap, instellingen en cultuur zijn met elkaar verbonden en vormen een integraal onderdeel van de positieve psychologie.

Waarom moet je psychologie zo goed mogelijk toepassen op mensen?

Mensen kunnen ook denken aan tijden dat ze niet gestimuleerd werden op het werk; hun werk was repetitief en zinloos. Studies hebben aangetoond dat de werknemers, die het goed doen, degenen zijn die voortdurend worden uitgedaagd op een zinvolle manier, dus werk kan leuk worden en spelen.

  • Daarnaast benadrukken steeds meer wetenschappelijke artikelen het belang van geluk op het werk en langzaam maar zeker realiseren steeds meer organisaties zich dit en maken ze er hun doel en missie van met medewerkers. Om positieve instellingen te creëren is het belangrijk om geen geheimen te bewaren, een missie te volgen en effectieve conflictoplossende vaardigheden te hebben.
  • Volgens Seligman zijn er vijf kenmerken van positieve instellingen: blijven groeien, CEO-model, groter zijn dan de som der delen, in staat zijn om beslissingen te nemen, en duidelijk zijn met de missie of het doel. Positieve leiders creëren positieve bedrijven en instellingen. Ook hier is positieve en positieve energie besmettelijk, want vanuit een kwantumfysisch perspectief is alles energie.

Waarom is het zo belangrijk om positief te denken vanuit psychologisch oogpunt

Daarom hebben mensen de neiging om zich te richten op andere positieve mensen, positieve leiders, positieve teams, instellingen en positieve culturen. Het voorgestelde model om positieve psychologie en business met elkaar te verbinden, om bedrijven succesvol en duurzaam te maken, is om ze te centreren rond de VIA Human Strengths. Instellingen of organisaties worden gezien als micro-samenleving en micro-gemeenschappen die zich naar buiten toe uitbreiden.

  • Komende vanuit kracht of liefde, versus gebrek of angst, levert altijd veel betere resultaten en uitkomsten op. Verandering gaat over kracht. Al deze principes kunnen worden samengevat door te zeggen dat het het beste is om het beste in mensen te zien, er op te focussen en er het beste uit te halen. Deze principes gelden voor verschillende culturen wereldwijd.
  • Optimisme voor de toekomst vermindert de angst. Hoop voor het leven na de dood helpt om met de dood om te gaan, maar ontkenning van het leven na de dood helpt om het leven meer te vieren en te waarderen. De essentie van vreugde is genieten van het heden. De gedachte aan de eeuwigheid of onsterfelijkheid helpt het leven te waarderen, omdat er geen reden zou zijn om iets van geen waarde te bewaren.